18/10/2016 08:39

משרד החוץ מפרסם הנחיות לישראלים בתאילנד בעקבות מות המלך ראמה ה-9. בכתבה הבאה