פאשופטינאת, קטמנדו
הפאשופטינאת מול קהל אנשים
טקס שריפת הגופות, הפאשופטינאת, מול קהל אנשים בקטמנדו
צילום: קובי אלבז
שתף