פאטאן, קטמנדו
רצף מקדשים בפאטאן
רצף של מספרים מקדשים מיוחדים למראה בפאטאן בקטמנדו
צילום: קובי אלבז
שתף