הטמאל, קטמנדו
רחובות טמאל
הרחובות הצפופים והומי האדם בטמאל בקטמנדו
צילום: קובי אלבז
שתף