קנקון, מקסיקו
קנקון של בין הערביים
קנקון בכתום
צילום: אורון יפה
שתף