קו פנגן, תאילנד
שקיעה מטריפה בקו פנגן!
אין מילים כמה שיפות השקיעות שם!
צילום: רטרינה סמוליאנינוב
שתף