קו פנגן, תאילנד
מוכרות שתייה
שתייה מכל הסוגים בלילה קו פנגני מצוי.
צילום: מאיה לנצ'ינסקי
שתף