קו פנגן, תאילנד
המקום והאגדה!
הצ'יקן קורנר בקו פנגן.
צילום: חמי כרם
שתף