הוואנה, קובה
בין בנייני הוואנה
בניינים ישנים בהוואנה
צילום: אורון יפה
שתף