פנחצ'ל, גואטמלה
סירות התיירים הרבות באטיטלן
באגם אטיטלן פועלות סירות תיירים רבות.
צילום: טל דקל
שתף