טרק אראונד אנפורנה, נפאל
שיירת חמורים על גשר תלוי
לאורך מקומות רבים ישנם גשרים תלויים.
צילום: דנה כרם
שתף